LAG Papuk objavio 7. LAG Natječaj za TO 1.1.1. “Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“
13. svibnja 2022.

13

svi

LAG Papuk objavljuje dana 13. svibnja 2022. godine 7. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 i prijelazno razdoblje (2021. i 2022.). Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine: Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš.

Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 01.06.2022. do 08.07.2022. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.327.981,80 HRK

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 60.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:

  1. Radionica će se održati u Orahovici (Poduzetnički inkubator, Dalmatinska 110), 19. svibnja 2022. godine u 11:00 sati
  1. Radionica će se održati u Orahovici (Poduzetnički inkubator, Dalmatinska 110), 20. svibnja 2022. godine u 09:00 sati

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST LAG NATJEČAJA:

7. LAG Natječaj TO 1.1.1. LRS LAG PAPUK

OBRASCI:

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac B – Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore

PRILOZI:

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Radni list u Prilogu III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira projekata