LAG-ovi do sada objavili 142 LAG natječaja vrijednosti 233 milijuna kuna
2. rujna 2019.
dreamstime xxl 5312124

2

ruj

dreamstime xxl 5312124LAG-ovi su do sada objavili 142 natječaja u vrijednosti 233 milijuna kuna što iznosi 66% sredstava koji su predviđeni za provedbu lokalnih razvojnih strategija LAG-ova odnosno LAG natječaja. Od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekata u iznosu 109 milijuna kuna. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je projekte u vrijednosti 71,3 milijuna kuna te je krajnjim korisnicima isplaćeno 28,6 milijuna kuna. 

LAG-ovi su u razdoblju od veljače 2018. godine do 23. kolovoza 2019. raspisali LAG natječaje za sljedeće tipove operacija:

Tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
Do sada je 53 LAG-a objavilo 68 LAG natječaja za ovaj tip operacije, sa ukupnim iznosom sredstava u objavljenim LAG natječajima od 96,5 milijuna kuna. 50 LAG-ova završilo je LAG natječaje i učitalo 702 odabranih projekata u AGRONET sustav (na provjeru Agenciji za plaćanja u poljoprivredu, ribarstvu i ruralnom razvoju prije konačnog odobravanja) ukupne vrijednosti odabranih sredstava u iznosu od 78 milijuna kuna. Ukupan broj odluka o dodjeli sredstava iznosi 640, a iznos dodijeljenih sredstava 71,2 milijuna kuna. Zaprimljeno je 576 zahtjeva za isplatu prve rate sa ukupnim iznosom zatražene potpore od 32,1 milijuna kuna te je izdano 513 odluka o isplati sa ukupnim iznosom isplaćene potpore od 28,6 milijuna kuna. Zaprimljeno je 64 zahtjeva za isplatu druge rate te ukupni iznos zatražene potpore iznosi 3,5 milijuna kuna. Ukupni iznos isplaćene potpore iznosi 1,3 milijuna kuna.

Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”
Do sada je 44 LAG-a objavilo 48 LAG natječaja za ovaj tip operacije sa ukupnim iznosom sredstava od 102,1 milijuna kuna. 17 LAG-ova završilo je natječaje i učitalo 139 odabranih projekata (ZP) na provjeru prije konačnog odobravanja te trenutni ukupni iznos zatražene potpore iznosi 31,1 milijuna kuna.

Tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Do sada je ukupno 19 LAG-ova objavilo 19 LAG Natječaja za ovaj tip operacije u vrijednosti 27,9 milijuna kuna.

Tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”
Do sada je ukupno sedam LAG-ova objavilo 7 LAG natječaja za ovaj tip operacije u vrijednosti od 6,7 milijuna kuna.

Do kraja 2019. godine u planu je da se LAG-ovima od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogući raspisivanje LAG natječaja za sljedeće tipove operacija:
• tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”
• tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
• Natječaj za tip operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“
• Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.