Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2016. godini
14. travnja 2016.
VPZ logo

14

tra

VPZ logoVirovitičko-podravska županija objavila je dana 7.4.2016.godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za VPŽ u 2016.godini.

 

ROK ZA PRIJAVU JE : 09.05.2016.

 

 

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna (jednatisućakuna), a najveći 10.000,00 kuna (desettisućakuna).

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na

 

http://www.vpz.hr/2016/04/07/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-koji-su-od-interesa-za-viroviticko-podravsku-zupaniju-u-2016-godini/