Otvoren natječaj Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije RC.2.2.08
1. veljače 2014.
Min znanosti obrazovanja i sporta

1

velj

 

Min znanosti obrazovanja i sportaGlavni cilj ovog Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Strateški cilj ovog Poziva je u skladu s prioritetnom osi 2. OPRK-a 2007. – 2013., a to je poticati inovacije i izvrsnost u istraživanjima pomoću: izgradnje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolju suradnju s gospodarstvom; približavanja istraživanja, inovacija i izvrsnosti u istraživanjima potrebama hrvatskog gospodarstva; poboljšanja općih uvjeta za IRI aktivnosti pružanjem podrške ljudskim kapacitetima i putem investicija u potrebnu istraživačku opremu; poticanja komercijalizacije rezultata istraživanja, inovacija te izvrsnosti u istraživanjima putem IRI aktivnosti usmjerenih na potrebe gospodarstva.

 

LINK NA NATJEČAJ:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12962&sec=1933 

Ukupni indikativni proračun Poziva iznosi 70.725.400,42 HRK od čega doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 60.116.590,35 HRK, a nacionalni doprinos iznosi 10.608.810,07 HRK.

U ovom Pozivu maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.625.000,00 HRK, a minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.525.000,00 HRK.

Postotak financiranja projekta je do 100% ukupnih troškova prijavitelja i do 80% ukupnih troškova partnera.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Kako bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora biti:

• javno visoko učilište koje je financirano preko 50,01 % iz javnih izvora1 i koje je upisano u Upisnik visokih učilišta; ili

• javna znanstvena organizacija koja je financirana preko 50,01 % iz javnih izvora2 i koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija.

Osim toga, prijavitelji će morati dokazati da je njihov primarni cilj provoditi IRI aktivnosti, te širiti njihove rezultate putem predavanja, objavljivanja ili transfera tehnologije; da će svu dobit iz projekta reinvestirati u svoje aktivnosti, diseminaciju njihovih rezultata ili poučavanje; te da poduzetnici koji mogu izvršiti utjecaj na prijavitelja, na temelju svog položaja u organizaciji prijavitelja (dioničar ili sponzor), neće imati povlašteni pristup istraživačkim kapacitetima ili rezultatima istraživanja temeljem svog položaja.

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni ustroj. Svaka izmjena pravnog statusa u roku od 5 godina od završetka projekta mora biti prijavljena MZOS-u i SAFU-u.

 

 

PRIHVATLJIV PARTNER

 

Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu. Partner na projektu može biti samo poduzeće osnovano i registrirano u Hrvatskoj najmanje 3 godine prije objave ovog Poziva.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 

U ovom Pozivu, potpora se daje industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju (inovacijskim projektima). Cilj potpore su: aktivnosti u području industrijskog istraživanja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu.

 

 

Rezultati aktivnosti će imati potencijalno komercijalnu primjenu i/ili stvoriti nova relevantna znanja; aktivnosti u području eksperimentalnog razvoja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu, uključujući i aktivnosti provjere inovativnog koncepta koje imaju za cilj tehnički i tržišno provjeriti i potvrditi rezultate istraživanja i/ili dokazati da je novi proces ili tehnika izvediva te da se potencijalno može koristiti za komercijalnu primjenu. Temeljne istraživačke aktivnosti unutar projekata neće biti područje potpore u okviru ovog Poziva.

 

U prijedlogu projekta mora biti vidljiva razlika između faze istraživanja i faze eksperimentalnog razvoja. Međutim, obje faze ne moraju biti uključene u projekt. U slučaju da su obje faze uključene u projekt, te ukoliko se rezultati istraživanja iz faze 1 razlikuju od očekivanih, a što može dovesti u pitanje provedbu faze 2 projekta na način na koji je predviđeno Ugovorom, MZOS može dopunama i izmjenama Ugovora izmijeniti fazu 2 projekta.

 

Projekti se trebaju sastojati od sljedećih skupina aktivnosti:

 

Faza 1 – Faza istraživanja:

 

(a) Aktivnosti vezane za upravljanje projektom;

 

(b) Nabava istraživačke opreme – samo u slučaju prijavitelja;

 

(c) Industrijska istraživanja;

 

(d) Diseminacija rezultata istraživanja;

 

(e) Stjecanje prava intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz financiranih aktivnosti istraživanja i razvoja.

 

Faza 2 – Faza eksperimentalnog razvoja:

 

(a) Aktivnosti vezane za upravljanje projektom;

 

(b) Nabava istraživačke opreme – samo u slučaju prijavitelja;

 

(c) Eksperimentalni razvoj za testiranje inovativnih ideja;

 

(d) Diseminacija istraživačkih rezultata;

 

(e) Stjecanje prava intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz financiranih aktivnosti istraživanja i razvoja.

 

Sve skupine aktivnosti su obvezne osim skupine (b) i (e). Međutim, PARTNER u projektu nije dužan provoditi aktivnosti iz skupine (d) u slučaju rezultata proizašlih iz aktivnosti istraživanja, te ne smije provoditi aktivnosti iz grupe (b).

 

 

Pozivatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 

Iznos sredstava: 9.275.462 €

 

Rok za prijavu: 10.03.2014.