Izmijenjeni natječaji za provedbu operacija koje se provode putem LRS LAG-ova
21. prosinca 2023.

21

pro

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 21. prosinca 2023. godine izmjene svih šest natječaja za provedbu operacija koje se provode unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i to redom kako slijedi:

  • tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAGtip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ LRS LAG
  • tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG
  • tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ LRS LAG
  • tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG
  • tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ LRS LAG.

Predmet izmjena natječaja je produženje roka za podnošenje Zahtjeva za potporu od strane odabranih LAG-ova za njihove odabrane projekte najkasnije do 31. siječnja 2024. godine, a sve u cilju što boljeg iskorištenja LEADER mjere, i posljedično EPFRR-a.

Izmjene svih šest natječaja možete preuzeti ovdje.

 

Izvor: (https://ruralnirazvoj.hr/izmijenjeni-natjecaji-za-provedbu-operacija-koje-se-provode-putem-lrs-lag-ova/)