Izdane Odluke o prihvatljivosti za operaciju 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda” i operaciju 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”
27. listopada 2017.
postavljanje cijevi web 225x150 1

27

lis

postavljanje cijevi web 225x150 1Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o prihvatljivosti za podmjeru 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda”, operaciju 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”. Na prvi natječaj, koji je bio raspisan od 22. srpnja do 22. studenog 2016., javila su se dva potencijalna korisnika i oba su zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom i Natječajem te su im izdane Odluke o prihvatljivosti. 

Podsjetimo, korisnici ove operacije su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja, a prihvatljivi troškovi se odnose na marketing drvnih i nedrvnih (šumskih) proizvoda. Potpora iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 do 30.000 eura, u kunskoj protuvrijednosti. 

Za podmjeru 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”, operaciju 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” prvi natječaj bio je raspisan od 08. lipnja do 10. studenog 2016., a javilo se ukupno 42 potencijalnih korisnika. Agencija je započela sa izdavanjem Odluka o prihvatljivosti, te je do sada izdala 21 Odluku. 

Korisnici ove operacije su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske. Prihvatljivi troškovi su konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura, a potpora iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 do 700.000 eura, u kunskoj protuvrijednosti.