Inicijalne rang liste za tipove operacija 6.3.1 i 6.1.1 – četvrti natječaj
10. ožujka 2022.
dokumentacija 768x512

10

ožu

dokumentacija 768x512Agencija za plaćanja objavljuje inicijalne rang liste za četvrti natječaj za tip operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i tip operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu, a na temelju traženog broja bodova u skladu s kriterijima odabira, formirane su inicijalne rang-liste zahtjeva za potporu.

Napomena: inicijalne rang liste objavljene su isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da one ni na koji način ne određuju konačan redoslijed, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja traženog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu.

Smanjenje broja bodova koje dovodi do pada korisnika ispod crte ili odbijanje zahtjeva za potporu dovest će do pomicanja korisnika, koji su trenutno ispod crte, prema gore. Posebno se naglašava da je jedino relevantna konačna rang lista koja određuje konačni plasman svakog pojedinog korisnika, a ona će biti pripremljena nakon administrativne kontrole svih zahtjeva koji su iznad crte te okončanja žalbenog postupka.

Inicijalne rang liste možete pogledati ovdje.