OZNAKA NATJEČAJA 02/18-111

aktualnolight elementi224slika1 834x350Dana 29. ožujka 2019. godine LAG „Papuk“ objavljuje Konačnu rang listu za 2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, referentne oznake: 02/18-111.

LAG „Papuk“ za ovaj Natječaj imao je na raspolaganju 870.156,28  kn. Na 2. LAG Natječaj prijavilo se 5 nositelja projekata.

Na Sjednici Upravnog odbora LAG-a „Papuk“, održanoj 14. ožujka 2019. u Čačincima odlučeno je da se za svih 5 nositelja projekata, obzirom na traženi i ostvareni broj bodova, donesu Odluke o odabiru projekata.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Konačnu Rang listu prijavljenih nositelja projekata pogledajte ovdje.

Prema uputama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu APPRRR), s obzirom da je u tijeku podnošenje prijava za LAG Natječaj tip operacije 1.1.1. „POTICANJE ULAGANJA U OSNIVANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURU, TE PRIPADAJUĆU INFRASTRUKTURU“ obavještavaju se nositelji projekata, koji još nisu podnijeli prijave za ovaj natječaj, da je došlo do promijene u slijedećim obrascima i prilozima:

Upravni odbor LAG „Papuk“ je na svojoj 26.sjednici, dana 03.10.2018.godine, donio Odluku o izmjeni natječaja i to u slijedećim dijelovima:

1. U tekstu Natječaja, u poglavlju 2, potpoglavlje 2, alineja 6 mijenja se i sada glasi (tehnička ispravka):

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) nositelju projekta može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

2. U tekstu Natječaja, u poglavlju 4, potpoglavlje 1, alineja 3 mijenja se i sada glasi:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 07.09.2018. , a najkasnije do 30.10.2018. na adresu:

LAG PAPUK, Kralja Zvonimira 10, 33515 Orahovica“

3. U Obrascu B - tehničke ispravke formula,

4. U Prilogu IX - dodatno pojašnjenje kriterija odabira broj 4. ,

5.U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Djelatnici LAG-a Papuk su 05.09.2018. godine u Čačincima održali 2. radionicu na temu Natječaj za provedbu TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ koji je sukladan TO 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Organizator ove radionice je Lokalna akcijska grupa Papuk, a radionica se održala u Općinskoj vijećnici u Čačincima s početkom u 18:00 sati.

Djelatnici LAG-a Papuk su 28.08.2018. godine u Čačincima održali 1. radionicu na temu Natječaj za provedbu TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ koji je sukladan TO 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Organizator ove radionice je Lokalna akcijska grupa Papuk, a radionica se održala u prostorijama općine Čačinci u Čačincima s početkom u 9:00 sati.

LAG Papuk objavljuje dana 23. kolovoza 2018. godine 2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine: Zdenci, Čačinci, Crnac i Mikleuš.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 07.09.2018. do 09.10.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 870.156,28 HRK kn

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 22.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR  u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

M19.1
M19.4

 

Statistika posjeta

Danas:16
Jučer:21
Tjedan:198
Mjesec:512
Ukupno:157765

Tko je online

Guests : 11 guests online Members : No members online