Početna

logoOdlukom Ministarstva poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama (KLASA: 910-05/21-01/54, URBROJ: 525-8/1255-21-1) od 30.03.2021., LAG-u Papuk odobreno je dodatnih 3.354.934,27 HRK.

Odobrena sredstva odnose se na provedbu Mjere 19 (LEADER mjere) i to za vrijeme trajanja prijelaznog razdoblja u kojemu se nastavlja provoditi Program, a odnosi se na 2021. i 2022. godinu. Prijelazno razdoblje definirano je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 31/2021).

Odobrena sredstva koristit će se u provedbi sljedećih podmjera: Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ za izradu nove Lokalne razvojne strategije, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ odnosno za provedbu novih LAG natječaja, te provedbu Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

Za provedbu novih LAG natječaja u prijelaznom razdoblju, LAG je ovom Odlukom osigurao dodatnih 2.603.947,42 HRK za dodjelu novim korisnicima.

Do sada je LAG-u „Papuk“ za provedbu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. uz sredstva za prijelazno razdoblje (2021.-2022. godina) odobreno ukupno 9.492.353,32 HRK.