Edukacija za članove LAG-a PAPUK
23. listopada 2014.

23

lis
Poštovani članovi LAG-a PAPUK,

LAG PAPUK planira organizirati besplatnu radionicu za svoje članove kako bi bili osposobljeni za pisanje projekata prema EU.

Radionica bi bila besplatna i trajala bi minimalno 120 sati i nakon toga bi stekli uvjete za upis ovog obrazovanja u e-radnu knjižicu !

Sve troškove ove edukacije snosi LAG PAPUK.

 

U prilogu Vam šaljem tablicu za iskaz interesa za ovu edukaciju koju molim da popunite i pošaljete na mail lag.papuk@gmail.com najkasnije do 31.10.2014.godine.

Broj sudionika na edukaciji je ograničen na 15 osoba……

 

Dopis

Prijavni obrazac