Dostupne odluke o ostvarivanju prava na izravna plaćanja za 2022. godinu na AGRONET-u
28. srpnja 2023.

28

srp

Sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21. i 152/22.) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluke o ostvarivanju prava na izravna plaćanja za 2022. godinu za sve potpore u sklopu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja propisanih Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Narodne novine br. 27/2022, 53/2022. i 152/2022.).

Odluke su dostavljene preko zaštićene mrežne aplikacije AGRONET.

Korisnici mogu pristupiti AGRONET-u putem mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i svog korisničkog imena i zaporke ili poljoprivredne iskaznice, te u modulu „Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja“ izborniku pod naslovom „Odluke“ preuzeti dostavljene Odluke o ostvarivanju prava za svoje gospodarstvo. Ako korisnici nisu u mogućnosti sami pristupiti AGRONET-u, to mogu učiniti u svim županijama u podružnicama Agencije za plaćanja prema svom prebivalištu, osobnim dolaskom u podružnicu s korisničkim imenom i zaporkom za pristup AGRONET-u.

Na Odluku o ostvarivanju prava korisnik ima pravo podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede putem Agencije za plaćanja neposredno ili preporučenom pošiljkom ili se može izjaviti na zapisnik u roku od 15 dana od dana dostave Odluka o ostvarivanju prava na AGRONET. Dostavom se smatra dan preuzimanja Odluke o ostvarenom pravu s Agroneta ili, u slučaju ne preuzimanja, pet dana od postavljanja na Agronet. U slučaju da se promijene okolnosti i činjenično stanje koje utječe na izračun potpora Agencija za plaćanja donosi novu Odluku o ostvarivanju prava i dostavlja ju na AGRONET sustav.

Podsjećamo sve korisnike izravnih plaćanja da pomoću AGRONET-a, osim elektroničkog popunjavanja zahtjeva za potporu, mogu pregledati i provjeriti podatke vezane uz:

  1. Upisnik poljoprivrednika,
  2. ARKOD sustav (Sustav za evidenciju korištenja poljoprivrednog zemljišta),
  3. Registar prava na plaćanja,
  4. JRDŽ (Jedinstveni registar domaćih životinja),
  5. Odluke o ostvarivanju prava ili Privremeni izračun ako Odluka o ostvarivanju prava još nije donesena,
  6. Arhivu podnesenih zahtjeva 5 godina unazad
  7. Izvještaj kontrole na terenu
  8. Monitoring – obavijesti procjene poljoprivredne aktivnosti uz pomoć satelitskih podataka

U slučaju nejasnoća korisnik se može obratiti Agenciji za plaćanja upitom za pojašnjenje.

 

(Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/dostupne-odluke-o-ostvarivanju-prava-na-izravna-placanja-za-2022-godinu-na-agronet-u/ )