Članovi Upravnog odbora LAG-a PAPUK
3. siječnja 2017.

3

sij

Naziv institucije/organizacije – člana LAG-a

Imenovani predstavnik

Sektor

Grad Orahovica

Saša Rister

Javni

Općina Čačinci

Alen Jurenac Javni

Općina Zdenci

Tomislav Durmić

Javni

Općina Crnac

Mato Damjan

Javni

Nogometni klub Crnac

Dragan Pavoković Civilni

Kulturno umjetničko društvo “Zdenac” Zdenci

Elizabeta Morović Civilni

Kulturno umjetničko društvo “Čačinci”

Emina Mužar Civilni

Streličarski klub “Streličari grofa Jankovića” Čačinci

Ana Marunica Civilni

Udruga žena CER Crnac

Nicole Velić Civilni

Nogometni klub “Sloga” Zdenci

Željko Kiris Civilni

PG GUBELJAK MARIO

Mario Gubeljak Gospodarski

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “JAGLAC” Orahovica

Ana Kukuruzović-Boljkovac Civilni

MMV, obrt za poljoprivredu i usluge

Nada Medved Gospodarski

SOPG Mihalek Mario

Mario Mihalek Gospodarski

Kulturno umjetničko društvo “Mikleuš”

Sandra Kraljik Civilni

OPG TURKALJ ALAN

Alan Turkalj Gospodarski
OPG SOLIĆ DAVOR Davor Solić

Gospodarski