Evaluacijsko izvješće o provedbi LRS LAG-a Papuk 2014.-2020. za razdoblje 2016.-2020. Evaluacijsko izvješće o provedbi LRS LAG-a Papuk 2014-2020 za razdoblje 2016-2020 usvojeno je na Skupštini LAG-a Papuk dana 15.12.2021. godine. Odluka o usvajanju Evaluacijskog...