BROŠURA: JAČANJE LEADER-a I RURALNIH PODRUČJA. SAD!
3. veljače 2023.

3

velj

Na stranicama LEADER Mreža Hrvatske, objavljena je najnovija brošura  ELARD-a o revitalizaciji ruralnih ekonomija i društva pomoću LEADER-a i Lokalnih akcijskih grupa.

Brošuru možete pregledati na slijedećoj poveznici: JAČANJE LEADER-a I RURALNIH PODRUČJA. SAD!