Agencija za mobilnost i programe EU organizira Erasmus+ tjedan koji će se održati od 20. do 24. siječnja 2014.
10. siječnja 2014.
erasmus

10

sij

erasmus

Erasmus+ novi je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport prije poznat pod nazivom Erasmus za sve. Cilj ovog programa doprinijeti je smanjenju ranog napuštanja škole kao i povećanju broja visokoobrazovanih.

 

Program će promicati mogućnosti učenja za pojedinice u Europskoj uniji i izvan nje, suradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti kao i nevladinih udruga te podršku reformi politike u zemljama članicama i suradnja sa zemljama koje nisu dio EU.

Ovaj program zamijenio je postojeće programe Cjeloživotnog učenja (Erasmus,Leonardo da Vinci, Comenisu i Grundtvig), program Mladi na djelu kao i pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program za suradnju sa zemljama u razvoju.

Budžet: 14,7 milijardi eura

CILJEVI:

1. Pružiti mladim ljudima priliku da poboljšaju svoje vještine i znanja studiranjem i osposobljavanjem u inozemstvu

2. Poboljšati kvalitetu podučavanja u zemljama članicama i izvan EU

3. Podržati zemlje članice i partnerske zemlje u modernizaciji obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja

4. Promicati sudjelovanje mladih u društvu

5. Podržati podučavanje i istraživanje o europskoj integraciji

6. Podržavati amaterski sport u Europi

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

1. Aktivnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (Mobilnost za pojedince; Suradnja za inovaciju i dobre prakse; Podrška za reformu politike)

2. Inicijativa Jean Monnet (Promicanje podučavanja i istraživanja europske integracije među istraživačima, učenicima i građanima; podržavanje aktivnosti akademskih ustanova ili udruženja aktivnih u području europskih integracija)

3. Sport (jačanje dobrog upravljanja i jačanje znanja o sportu u EU; promicanje fizičke aktivnosti; iskorištavanje sporta za socijalnu inkluziju; borba protiv međunarodnih prijetnji poput namještanja utakmica, nasilja, rasizma i netolerancije; jačanje baze za stvaranje politike u području sporta; izgradnja kapaciteta u sportu)

4. Transnacionalni projekti

5. Nekomercijalni sportski događaji

8. Dijalog s relevantnim europskim dionicima

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Erasmus+ otvoren je za sve zemlje članice, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, zemlje kandidatkinje kao i druge zemlje na zapadnom dijelu Balkana. Potencijalni prijavitelji su sve organizacije iz područja obrazovanja, osposobljavanja i sporta.

Agencija za mobilnost i programe EU organizira Erasmus+ tjedan koji će se održati od 20. do 24. siječnja 2014. Održat će se pet radionica iz područja programa gdje će sudionici biti informirani o uvjetima natječaja i proceduri prijave.

Raspored radionica Erasmus+ tjedna:

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Leonardo da Vinci)- 20. siječnja 2014.

Mladi (Youth in Action)- 21. siječnja 2014.

Opće obrazovanje odraslih (Grundtvig)- 22. siječnja  2014.

Odgoj i opće školsko obrazovanje (Comenius)- 23. siječnja 2014.

Visoko obrazovanje (Erasmus)- 24. siječnja 2014.