4.Izborno-izvještajna Skupština LAG-a PAPUK
22. prosinca 2014.

22

pro

Predsjednik LAG-a PAPUK, Josip Nemec, sazvao je za utorak 23.12.2014. 4. Izvještajno-izbornu Skupštinu LAG-a PAPUK. Skupština će se održati u Velikoj vijećnici grada Orahovice, Trg pl.Mihalovića 1 sa početkom u 18:00 sati.

 

Dnevni redi:

 1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor radnih tijela:
  1. zapisničar
  2. 2 ovjerovitelja zapisnika
  3. verifikacijska komisija (Predsjednik i 2 člana)
  4. kandidacijsko-izborna komisija (Predsjednik i 2 člana)
 1. Podnošenje izvješća o broju nazočnih članova Skupštine od strane verifikacijske komisije
 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine LAG-a,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju u članstvo Općine Mikleuš
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta LAG-a PAPUK
 4. Izvještaj o radu LAG-a PAPUK u 2013. godini
 5. Financijski izvještaj o radu LAG-a PAPUK za 2013. godinu
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za:
  1. Predsjednika
  2. Dopredsjednike
  3. Nadzorni odbor
  4. Upravni odbor
 7. Prijedlozi kandidata te izvješće Kandidacijsko-izborne komisije o listama kandidata za izbor upravljačkih tijela Lokalne akcijske grupe (LAG) „Papuk“:
  1. Predsjednika Udruge,
  1. Dopredsjednike Udruge,
  1. Članovi Upravnog odbora (13 ČLANOVA ),
  1. Članovi Nadzornog odbora ( 3 – ČLANA – predsjednik i 2 člana),
  1. Likvidatora
 1. Izbor za :
  1. Predsjednika Udruge,
  1. Dopredsjednike Udruge,
  1. 13 članova Upravnog odbora,
  1. Predsjednika i dva člana Nadzornog odbora,
  1. Likvidatora
 1. Izvješće Kandidacijsko-izborne komisije.
 1. Proglašavanje izabranih
  1. Predsjednika Udruge
  2. Dopredsjednika Udruge
  3. članova Upravnog odbora Udruge
  4. članova Nadzornog odbora Udruge
  5. Likvidatora
 1. Pitanja i prijedlozi – Različito.

Pozivamo članove Skupštine i ostale pozvane da se odazovu na sjednicu, a u slučaju spriječenosti da se jave na telefon broj 098/973-1453.