1. IZMJENA Natječaja za TO 1.1.1., ref. oznake 07/22-111 iz LRS LAG-a PAPUK
6. srpnja 2022.
AdobeStock 296676197 768x512

6

srp

Lokalna akcijska grupa „Papuk“ objavila je dana 13. svibnja 2022. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, referentne oznake 07/22-111, iz Lokalne razvojne strategije LAG „Papuk“, a koji je objavljen na mrežnim stranicama LAG-a „Papuk“ (www.lag-papuk.hr).

Upravni odbor LAG „Papuk“ je na svojoj 51. sjednici (elektronskoj) zaključenoj dana 05.07.2022. godine donio Odluku o izmjeni natječaja i to u slijedećim dijelovima:

  1. U tekstu Natječaja, u poglavlju 4, potpoglavlju 1, alineja 3 mijenja se i sada glasi:

“Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 01.06.2022. godine, a najkasnije do 10.08.2022. godine na adresu:

LAG „PAPUK“, Dalmatinska 110, 33515 Orahovica”

  1. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

1. IZMJENA 7. LAG Natječaja:

7_LAG_Natječaj_TO_1.1.1_LRS_LAG_PAPUK_1.IZMJENA