Članovi UO LAG PAPUK

Naziv institucije/organizacije – člana LAG-a

Imenovani predstavnik

Sektor

Općina Čačinci

Mirko Mališ

Javni

Općina Crnac

Mato Damjan

Javni

Općina Zdenci

Tomislav Durmić

Javni

Općina Mikleuš

Milan Dundović

Javni

Nogometni klub Crnac

Dragan Pavoković Civilni

Udruga rukotvorine Zdenci

Rajka Abramović Civilni

Kulturno umjetničko društvo "Čačinci"

Manuela Mališ Civilni

Streličarski klub "Streličari grofa Jankovića" Čačinci

Tamara Prelog Civilni

Udruga žena CER Crnac

Gordana Holeš Civilni

Nogometni klub "Sloga" Zdenci

Željko Kiris Civilni

OPG EGNER PREDRAG

Predrag Egner Gospodarski

Udruga vinogradara, vinara i voćara Orahovica

Blaženka Mozer Civilni

OPG DINKO NEKIĆ

Blaženka Sekulić-Nekić Gospodarski

OPG DRAŽEN ŠAFAR

Dražen Šafar Gospodarski

Društvo naša djeca Mikleuš

Ines Delić Civilni

OPG TURKALJ ALAN

Alan Turkalj Gospodarski
OPG SOLIĆ DAVOR Davor Solić Gospodarski