O nama

LAG „PAPUK“ osnovan je 27.siječnja 2011.godine. Jedan je od 3 (tri) LAG-a na području Virovitičko-podravske županije. Po površini je jedan od najmanjih LAG-ova u Hrvatskoj. 

Područje LAG-a „PAPUK“ nalazi se u jugoistočnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Sa svoje istočne strane LAG graniči sa Osječko-baranjskom županijom, a na jugu sa Požeško-slavonskom županijom.

LAG PAPUK obuhvaća područje 5 JLS i to: grad Orahovica, općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš te ukupno 49 naselja unutar 5 JLS-a. Površina LAG-a iznosi 467,99 km², što predstavlja 23,12% površine Županije.

Najveću površinu LAG-a „PAPUK“ zauzima Općina Čačinci sa 145,02 km2, Grad Orahovica sa 123,67km2, Zdenci 84,88 km2, Crnac 79,13 km2, Mikleuš 35,29 km2.

Broj stanovnika prema Popisu iz 2011. godine iznosi 12.930, odnosno 27.63 stanovnika / km2

LAG „PAPUK“ je PRVI akreditirani LAG na području Virovitičko-podravske županije koji je potpisao Ugovor sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.