OZNAKA NATJEČAJA 04/19-211

Lokalna akcijska grupa „Papuk“  objavila je dana 21.svibnja 2019.godine Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG „Papuk“, a koji je objavljen na mrežnim stranicama LAG „Papuk“ (www.lag-papuk.hr).

Upravni odbor LAG „Papuk“ je na svojoj 32.sjednici dana 02.06.2019.godine donio Odluku o izmjeni natječaja i to u slijedećim dijelovima:

 1. U tekstu Natječaja, briše se poglavlje 5.7 „Provjere upravljanja projektom i kontrola na terenu“,
 2. U tekstu Natječaja, briše se poglavlje 5.8. „Informiranje i vidljivost“,
 3. U ostalim dijelovima Natječaja ne mijenja se ništa,
 4. U Obrascu B - tablični dio (Excel) – u radnom listu PROIZVODNJA bila je tehnička ispravka u tekstu vezano za izdavanje izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kojeg ne izdaje više Savjetodavna služba, već uprava Ministarstva poljoprivrede nadležna za izdavanje potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva budući je Savjetodavna služba prešla pod nadležnost Ministarstva poljoprivrede, te je bila tehnička izmjena u istom radnom listu gdje je kao prva godina u tablici bila navedena 2018.godina (iako se u padajućem izborniku mogla izabrati 2019.godina), a sada je kao prva godina u tablici postavljena 2019.godina,
 5. U Obrascu B - tablični dio (Excel) – u radnom listu FINANCIJSKI TIJEK bila je tehnička ispravka vezano za prvu godinu gdje je bila navedena 2018.godina (iako se u padajućem izborniku mogla izabrati 2019.godina) a sada je kao prva godina u tablici postavljena 2019.godina,
 6. U Obrascu E – tehničke izmjene vezano za nazive članova Upravnog odbora.

Tekst natječaja (1.izmjene) i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (1.izmjena)

4._LAG_natječaj_TO_2.1.1_LRS LAG PAPUK_1.izmjene

LAG Papuk objavljuje dana 21. svibnja 2019. godine 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine: Zdenci, Čačinci, Crnac i Mikleuš.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 05.06.2019. do 10.07.2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.001.335,50 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.259,50 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a PAPUK te se ulaganje mora također izvršiti na tom području. 

 Dodatno nositelj mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  b. obrt
  c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  d. zadruga.

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 1. a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
  b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala 
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme 
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionica:

 1. Radionica će se održati u Čačincima (Općinska vijećnica, Trg kardinala Franje Kuharića 2), 30.svibnja 2019. godine u 19,30 sati,
 2. Radionica će se održati u Mikleušu (Općinska vijećnica, Nikole Šubića Zrinskog 93),31.svibnja 2019. godine u 19,30 sati

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

4._LAG_natječaj_TO_2.1.1_LRS LAG PAPUK

M19.4
M19.1

 

Statistika posjeta

Danas:115
Jučer:41
Tjedan:352
Mjesec:468
Ukupno:120495

Tko je online

Guests : 8 guests online Members : No members online