OZNAKA NATJEČAJA 04/19-211

aktualnolight elementi224slika1 834x350Dana 31. prosinca 2019. godine LAG „Papuk“ objavljuje Konačnu rang listu za 4. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ , referentne oznake: 04/19-211.

LAG „Papuk“ je za ovaj Natječaj imao na raspolaganju 1.001.335,50 kn. Na 4. LAG Natječaj prijavilo se 35 nositelja projekata.

 

Na Sjednici Upravnog odbora LAG-a „Papuk“, održanoj 30. prosinca 2019. u Čačincima odlučeno je da se za 9 nositelja projekata, obzirom na traženi i
ostvareni broj bodova, donesu Odluke o odabiru projekata.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Konačnu Rang listu pogledajte ovdje.

Lokalna akcijska grupa „Papuk“  objavila je dana 21.svibnja 2019.godine Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG „Papuk“, a koji je objavljen na mrežnim stranicama LAG „Papuk“ (www.lag-papuk.hr).

Upravni odbor LAG „Papuk“ je na svojoj 32.sjednici dana 02.06.2019.godine donio Odluku o izmjeni natječaja i to u slijedećim dijelovima:

 1. U tekstu Natječaja, briše se poglavlje 5.7 „Provjere upravljanja projektom i kontrola na terenu“,
 2. U tekstu Natječaja, briše se poglavlje 5.8. „Informiranje i vidljivost“,
 3. U ostalim dijelovima Natječaja ne mijenja se ništa,
 4. U Obrascu B - tablični dio (Excel) – u radnom listu PROIZVODNJA bila je tehnička ispravka u tekstu vezano za izdavanje izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kojeg ne izdaje više Savjetodavna služba, već uprava Ministarstva poljoprivrede nadležna za izdavanje potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva budući je Savjetodavna služba prešla pod nadležnost Ministarstva poljoprivrede, te je bila tehnička izmjena u istom radnom listu gdje je kao prva godina u tablici bila navedena 2018.godina (iako se u padajućem izborniku mogla izabrati 2019.godina), a sada je kao prva godina u tablici postavljena 2019.godina,
 5. U Obrascu B - tablični dio (Excel) – u radnom listu FINANCIJSKI TIJEK bila je tehnička ispravka vezano za prvu godinu gdje je bila navedena 2018.godina (iako se u padajućem izborniku mogla izabrati 2019.godina) a sada je kao prva godina u tablici postavljena 2019.godina,
 6. U Obrascu E – tehničke izmjene vezano za nazive članova Upravnog odbora.

Tekst natječaja (1.izmjene) i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (1.izmjena)

4._LAG_natječaj_TO_2.1.1_LRS LAG PAPUK_1.izmjene

LAG Papuk objavljuje dana 21. svibnja 2019. godine 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine: Zdenci, Čačinci, Crnac i Mikleuš.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 05.06.2019. do 10.07.2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.001.335,50 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.259,50 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a PAPUK te se ulaganje mora također izvršiti na tom području. 

 Dodatno nositelj mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  b. obrt
  c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  d. zadruga.

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 1. a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
  b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala 
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme 
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionica:

 1. Radionica će se održati u Čačincima (Općinska vijećnica, Trg kardinala Franje Kuharića 2), 30.svibnja 2019. godine u 19,30 sati,
 2. Radionica će se održati u Mikleušu (Općinska vijećnica, Nikole Šubića Zrinskog 93),31.svibnja 2019. godine u 19,30 sati

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

4._LAG_natječaj_TO_2.1.1_LRS LAG PAPUK

M19.1
M19.4

 

Statistika posjeta

Danas:0
Jučer:58
Tjedan:105
Mjesec:159
Ukupno:158633

Tko je online

Guests : 4 guests online Members : No members online