OZNAKA NATJEČAJA 05/20-111

Voditelj LAG-a Papuk je 07.08.2020. godine u Orahovici održao 2. radionicu za 5. LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ koji je sukladan TO 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Organizator ove radionice je Lokalna akcijska grupa Papuk, a radionica se održala u prostorijama Poduzetničkog inkubatora u Orahovici s početkom u 11:00 sati.

Radionica se bazirala na pojašnjavanju natječajne dokumentacije za 5.LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ + pripadajući obrasci i prilozi, te uvjeta prihvatljivosti, kriterija odabira i procedure prijave.

Na radionici su prisustvovali zainteresirani načelnici i pročelnici koji su nakon održanog predavanja postavljali pitanja vezano za prijavu na 5. LAG Natječaj.

Slika1 radionica2 w1   Slika2 radionica2 w2

Voditelj LAG-a Papuk je 04.08.2020. godine u Orahovici održao 1. radionicu za 5. LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ koji je sukladan TO 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Organizator ove radionice je Lokalna akcijska grupa Papuk, a radionica se održala u prostorijama Poduzetničkog inkubatora u Orahovici s početkom u 12:00 sati.

Radionica se bazirala na pojašnjavanju natječajne dokumentacije za 5.LAG Natječaj za provedbu TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ + pripadajući obrasci i prilozi, te uvjeta prihvatljivosti, kriterija odabira i procedure prijave.

Na radionici su prisustvovali zainteresirani načelnici i pročelnici koji su nakon održanog predavanja postavljali pitanja vezano za prijavu na 5. LAG Natječaj.

 Slika1 5.Natjcaj A1    Slika2 5.Natjcaj A1

prezentacija ilustracijaLAG PAPUK će se održati 2 radionice za potrebe informiranja potencijalnih korisnika na 5. LAG Natječaj za TO. 1.1.1. "Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz PRRRH 2014-2020.

1. Radionica će se održati u Orahovici (Poduzetnički inkubator, Dalmatinska 110), 04. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati.

2. Radionica će se održati u Orahovici (Poduzetnički inkubator, Dalmatinska 110), 07. kolovoza 2020. godine u 11:00 sati.

Pozivamo sve zainteresnirane korisnike na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjete prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijava.

LAG Papuk objavljuje dana 30. srpnja 2020. godine 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine: Zdenci, Čačinci, Crnac i Mikleuš.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 17.08.2020. do 21.09.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.473.178,93 kn.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 60.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice, a datum i mjesta održavanja biti će naknado objavljena na web stranicama LAG-a PAPUK.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

TEKST LAG NATJEČAJA:

5. LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG PAPUK

 

OBRASCI:

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. - Opis projekta

Radni list u Prilogu III - Opis projekta

Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. - Uputa MZOIE

Prilog VI. - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. - Izjava o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenje kriterija odabira

M19.4
M19.1

 

Statistika posjeta

Danas:12
Jučer:49
Tjedan:61
Mjesec:384
Ukupno:134967

Tko je online

Guests : 5 guests online Members : No members online