Početna

telici 2Poštovani korisnici,

U slučaju ulaganja u građenje (izgradnja i  rekonstrukcija) objekata za životinje, rekonstrukcije postojećih objekata kada se rekonstrukcijom objekt namjerava prenamijeniti u objekt za drugu kategoriju životinja, prilikom podnošenja Zahtjeva dovoljno je dostaviti Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, s prijemnim štambiljem Uprave. Mišljenje izdano na temelju Vašeg zahtjeva bit će naknadno dostavljeno Agenciji od Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane. U slučaju da već posjedujete Mišljenje za predmetno ulaganje, učitajte ga uz zahtjev za potporu.