Početna

lag papukObavještavamo Vas da je LAG "Papuk" na svojoj 15. Skupštini, održanoj 16.10.2019. godine donio odluku o promjeni sjedišta.

Nova adresa sjedišta LAG-a "Papuk" je: Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci. 

Također, promijenili smo i poslovnu banku, te smo premjestili poslovanje u Zagrebačku banku d.d., novi IBAN računa: HR5223600001102815811. 

Molimo Vas da prilikom plaćanja članarine pripazite na ovu promjenu IBAN računa!