Početna

aktualnolight elementi224slika1 834x350Dana 29. ožujka 2019. godine LAG „Papuk“ objavljuje Konačnu rang listu za 2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, referentne oznake: 02/18-111.

LAG „Papuk“ za ovaj Natječaj imao je na raspolaganju 870.156,28  kn. Na 2. LAG Natječaj prijavilo se 5 nositelja projekata.

Na Sjednici Upravnog odbora LAG-a „Papuk“, održanoj 14. ožujka 2019. u Čačincima odlučeno je da se za svih 5 nositelja projekata, obzirom na traženi i ostvareni broj bodova, donesu Odluke o odabiru projekata.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Konačnu Rang listu prijavljenih nositelja projekata pogledajte ovdje.