Početna

555555Djelatnici LAG-a Papuk, Saša Rister i Manuela Tot, prisustvovali su dana 31. siječnja 2019. godine u virovitičkom Centru kulture na informativno-edukativnom događanju pod nazivom „Regionalni dani EU fondova“.  Panel rasprava, radionice i stručna predavanja organizirani su od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova i Gradom Viroviticom. Tema stručnog predavanja je bila „EU fondovi kao mogućnost financiranja“, a panel diskusija se odnosio na razvoj Virovitice kroz fondove Europske unije. Na radionici pod nazivom „Kako napisati projektni prijedlog i dobiti sredstva iz EU fondova za male i srednje poduzetnike?“ objašnjeni su preduvjeti za prijavu na natječaj, priprema natječajne dokumentacije, procedura slanja projektne prijave, te bodovanje i ocjena projektne prijave. 

222222

333333

444444

111111

IMG 22b48cc975f94e22bdaf6b573bb48dc9 V