Početna

SUMA1Ministarstvo poljoprivrede prema članku 71. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18) izdaje suglasnost za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaje koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Uz zahtjev koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti nužno je priložiti naziv, obrazloženje i sažetak projekta koji se planira prijaviti na natječaj.

S obzirom da je u postupku izdavanja navedene suglasnosti potrebno utvrditi utjecaj planiranog projekta na redovne gospodarske aktivnosti te ostala prava na površinama na kojima se planira provođenje projekta, za izdavanje suglasnosti potrebno je prosječno 10 do 15 radnih dana. Slijedom toga pozivamo podnositelje zahtjeva da uzmu u obzir naveden vremenski period potreban za provođenje postupka za izdavanje suglasnosti prilikom planiranja i prikupljanja potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj.

Postupkom izdavanja suglasnosti ne rješavaju se imovinsko pravni odnosi na šumama i šumskom zemljištu.

Za više informacija slobodno pošaljite upit na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.