Početna

MPS ZG 10022014 v001Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, organiziralo je radionicu za LAG-ove na temu: "Provedba LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj ". Radionici su ispred LAG-a PAPUK prisustvovali voditelj LAG-a Saša Rister i tajnik LAG-a Mario Marolin.

 

Cilj radionice bio je upoznati predstavnike LAG-ova u Hrvatskoj sa stanjem provedbe LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj i planovima za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020 i LEADER pristupa u razdoblju 2014 - 2020

 

Radionica se održala u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78.

 

Na radionici je bilo 143 sudionika.