Početna

suradnja 225x150NN 101/2017 (12.10.2017.), Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 16 »Suradnja«, podmjere 16.1 »Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost« i podmjere 16.4 »Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.