Početna

Korisnici koji planiraju podnijeti Zahtjev za potporu na natječaj za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«dužni su sukladno odredbama iz čl. 20. st. 23. Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« u Zahtjevu za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno predstavničkog tijela grada Zagreba o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave.

 

Navedena Odluka o suglasnosti mora sadržavati i prilog čiji predložak možete preuzeti ovdje.

 

Popunjeni i ovjereni predložak Priloga mora biti sastavni dio Odluke o suglasnosti i važeći je od datuma objave na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja(www.apprrr.hr) i Programa ruralnog razvoja(www.ruralnirazvoj.hr).