Početna

Predsjednik LAG-a PAPUK, Josip Nemec, sazvao je 9. sjednicu Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Papuk“ za ponedjeljak 10.11.2014. u 12:00 sati. Sjednica će se održati u Maloj gradskoj vijećnici Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica.

 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. Sjednice Upravnog odbora,

2. Informacija o dosadašnjim aktivnostima u svezi sa radom Lokalne akcijske grupe,

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijemu novih članova u LAG,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o edukaciji za pisanje i provođenje projekata iz EU fondova za članove LAG-a,

5. Različito