Početna

6LAG Papuk sudjelovao je na dvodnevnom događanju u sklopu projekta suradnje pod nazivom "Turizmom razvijamo područje", a koje se održalo od 4. do 5. svibnja 2022. godine  na području LAG-a Srijem. LAG Srijem je osim LAG-a "Papuk", na svom području ugostio i ostale LAG partnere; LAG Moslavina, LAG Baranja, LAG Međimurski doli i bregi i LAG Virovitički prsten.

Sudionici na ovom dvodnevnom događanju sudjelovali su u obilascima primjera dobre prakse u sklopu turističke ponude područja LAG-a Srijem, kao i u edukativnim prezentacijama i radionicama koje se odnose na razvoj specifičnih oblika turizma u ruralnim krajevima.

Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.