Početna

EU fond

LAG PAPUK sukladno svom planu rada za 2014.godinu organizira u periodu od 15.01-17.01.2014. godine promidžbeni događaj na kojem će se svima detaljno objasniti što je LAG, način funkcioniranja LAG-a, tko su članovi i tko mogu biti članovi LAG-a, područije koje LAG pokriva, što su zadaće LAG-a sada u ovom periodu nakon akreditacije, ažuriranje LRS i zašto nam je ona važna,način rada i funkcioniranja LAG-a u periodu od 2014-2020, zatim LEADER pristup, detaljno će se prezentirati IPARD Mjere M101 i M103 čiji nas natječaji uskoro očekuju te će se prezentirati Zajednička poljoprivredna politika EU i Ruralni razvoj 2014-2020. Dat će se i kratak pregled načina izrade i prijave projekata sa primjerom prijavnog obrasca te ćemo pokušati na ovom promidžbenom događaju potaknuti sve dionike na dostavu projektnih ideja koje ćemo iskoristiti kada budemo radili ažuriranje LRS za period 2014-2020.

Pozivamo sve zainteresirane dionike sa područja općine Čačinci da dođu na ovaj promidžbeni događaj te se informiraju i upoznaju sa radom i funkcioniranjem LAG-a te LEADER pristup.

Radionica će se održavati u Čačincima u prostoru pečenjarnice „IVA2“, Mlinska 2.

Sve informacije možete dobiti na mob: 098/973-14-53 ili na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..