Početna

 

LAG manja slikaPredsjedništvo i Skupština LAG-a su donijeli odluku o visini članarine za sve članove LAG-a. Jedinice lokalne uprave će članarinu plaćati po posebnim kriterijima u 2014. godini kako bi LAG mogao nesmetano funkcionirati. Ostale članarine pročitajte u nastavku

S obzirom na broj stanovnika, sve jedinice lokalne samouprave plaćati će članarinu u iznosu od 16 kn po stanovniku kako bi se osigurala sredstva za funkcioniranje LAG - a. Prema popisu stanovnika od 2011. godine, prijavljeno je 11 466 stanovnika na području LAG – a Papuk. Orahovica će na svojih 5 304 stanovnika plaćati 7 000 kn članarine mjesečno, Općina Čačinci ima 2802 stanovnika te će plaćati 3 667 kn članarine, Općina Zdenci će na 1 904 stanovnika plaćati 2 500 kn, a Općina Crnac, koja ima 1456 stanovnika, plaćat će članarinu u iznosu od 1 917kn. Određena je članarina i za ostale članove LAG – a. Tako će velika poduzeća plaćati članarinu u iznosu od 100 kn, 80 kn plaćat će srednja poduzeća, a mala će plaćati 60 kn. Iznos članarine za OPG iznositi će 20 kn, a za udruge 10 kn.