Početna

FOEUFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 4 nova javna poziva namijenjena jedinicama područne, lokalne i regionalne samouprave za projekte energetske učinkovitosti.

 

1. JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda JL(P)RS za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

2. JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda JL(P)RS za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

3. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete

4. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda javne rasvjete

Fond će po ovim javnim pozivima dodjeljivati sredstva sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, u udjelu do 80%, do 60% ili do 40%. U 2014. godini Fond je za projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije osigurao 201 milijun kuna. Dio sredstava namijenjen je projektima sufinanciranja kućanstava putem jedinica lokalne i regionalne samouprave te projekte certificiranja i obnove višestambenih zgrada. Ove godine, Fond planira poticati projekte održive gradnje, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i projekte čistijeg transporta, a sredstva su osim javnom sektoru dostupna i kućanstvima, privatnom sektoru te udrugama.

Detaljnije o natječajima i prijavni obrasci dostupni na http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu.