Početna

PBZ logoPrivredna banka Zagreb d.d. raspisuje javni natječaj za dodjelu donacija za realizaciju projekata koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života šire društvene zajednice u Republici Hrvatskoj.

Kategorije natječaja

Kategorija 1. Kreativni inovativni projekti
Kategorija 2. Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja
Kategorija 3. Zaštita okoliša
Kategorija 4. Kultura i umjetnost

 

Iznos donacije

Ovim se natječajem dodjeljuje ukupno 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna).
Sredstva su ravnopravno podijeljena u 4 (četiri) kategorije.


Iznos donacija za odabrane projekte u svakoj od četiri kategorije:

  • Prvoplasirani projekt:  100.000,00 kuna (slovima: stotisuća kuna)
  • Drugoplasirani projekt:  70.000,00 kuna (slovima: sedamdesettisuća kuna)
  • Trećeplasirani projekt:  40.000,00 kuna (slovima: četrdesettisuća kuna)
  • Donacija koju dodjeljuju zaposlenici PBZ-a:  40.000,00 kuna (slovima: četrdesettisuća kuna)

Sudionici natječaja

U natječaju mogu sudjelovati: vlasnici aktivnih obrta, zaklade, udruge, ustanove, trgovačka društva registrirana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Rok i način dostave

Natječaj je otvoren od 22. ožujka 2014. godine do 7. travnja 2014. godine.
Zadnji dan roka za dostavu prijava projekata je 7. travnja 2014. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni 2. lipnja 2014. godine na web stranici Privredne banke Zagreb d.d.

Za PRIJAVU PROJEKTA potrebno je ispuniti obrazac koji možete preuzeti ovdje.

UVJETE I PRAVILA NATJEČAJA "PBZ prilika za uspjeh" možete preuzeti ovdje.

 

Sve prijave natječaja primaju se isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu:

 

Privredna banka Zagreb d.d.
Ured Uprave za korporativne komunikacije
Radnička cesta 50
10 000 Zagreb
S naznakom "Natječaj za dodjelu donacije – PBZ prilika za uspjeh"

 

(preuzeto sa www.pbz.hr)