Početna

MINGO

Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja i infrastrukture kroz razvoj elektroenergetskih sustava u poduzetničkim i gospodarskim

zonama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za privlačenje investicija, jača konkurentnost

hrvatskog gospodarstva, razvija industrija i malo i srednje poduzetništvo te poveća zaposlenost.

Ciljevi ovoga javnog poziva su:

-            1. Razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture;

-            2.Unaprjeđenje infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama;

-            3. Privlačenje i promocija investicija i pozitivnog investicijskog okruženja;

-            4. Stvaranje uvjeta za nova radna mjesta.

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su osnivači Poduzetničke ili gospodarske zone.

Link na natječaj : http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-razvoj-gospodarskog-okruzenja-i-infrastrukture-u-poduzetnickim-i-gospodarskim-zonama